NackaStrandsMässan : 2020-02-20

Nacka Företagarträff 2020

Framgång föder framgång,
och Nacka ligger i topp på listan Sveriges mest lönsamma företag. Vi tror det beror på att vi har ett av Sveriges bästa företagsklimat och är en öppen kommun med starkt driv, där det är gott att både leva och verka.

  • Driver du företag eller jobbar du på ett företag i Nacka med omnejd?
  • Vill du se vad som gör andra företag så framgångs­rika?
     

Välkommen till Nacka Företagarträff på Nacka StrandsMässan! Nacka har Sveriges mest lönsamma företag och företagsamheten i Nacka ökar. Det startas ca 900 nya företag per år.

Om Nacka företagarträff – så blev träffen Sveriges största mötesplats för företagare
Här hittar du information om Nacka Företagarträff och hur träffen är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan två hörnstenar i Nackas livaktiga och snabbväxande näringsliv: Företagarna Nacka Värmdö och Nacka kommun.

Träffen, som arrangerats varje år sedan 1994, drivs utan vinstsyfte. Arrangörerna arbetar ideellt med att förverkliga idén om en livaktig mötesplats för att stimulera kontakten, idéutbytet och affärerna för det lokala näringslivet.

Nacka Företagarträff arrangeras på NackaStrandsmässan, Augustendalstorget 6 i Nacka Strand.

Vill du ha mer information, kontakta Arrangörskommittén 

Företagarna Nacka-Värmdö
Carl-Johan Eiderbrant
cj@businesslounge.se

Nacka kommun
Näringslivsdirektör Anders Börjesson
anders.borjesson@nacka.se