NackaStrandsMässan : 2020-08-21 – 16:00

Möt svenska och internationella patientrepresentanter, myndigheter och andra verksamheter.

Påverka utvecklingen i vården och samhället genom att delta och lära mer om de övergripande viktiga frågor som är av intresse för alla oavsett diagnos.

För programtider klicka på  PROGRAM
 

  • PATIENTSÄKERHET - seminarium på engelska/svenska

  • PATIENTMAKT - EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET? - seminarium på engelska/svensk

  • RÄTT BEHANDLING TILL RÄTT PATIENT I RÄTT TID - seminarium på engelska /svenska

  • PATIENTDATA, REGISTER OCH STANDARDER - hur märker patienterna att det gör vården bättre?​
     
  • PRIORITERINGAR I VÅRDEN - gäller Hälso- och Sjukvårdslagens portalparagraf eller behövs nya prioriteringar för en jämlik vård?

 

Arrangör och Kontakt:

Penilla Gunther
Programansvarig
Combrigade/Citizens Affairs 

Dalagatan 86H
104 31 Stockholm

Tel. 0708 73 63 44
info@penilla.se
www.fokusevent.se