NackaStrandsMässan : 2019-05-17

Syftet med FOKUS Patient är att skapa en nationell mötesplats för första gången för ALLA patientföreningar och organisationer, stora som små, oavsett diagnos.  Alla tillsammans skapar en starkare röst för patienten.​

Att mötas över organisationsgränserna och lyfta blicken mot de större övergripande frågorna som är gemensamma för alla, och att få redskap att synas och höras bättre i den allmänna debatten såväl som i direkta kontakter med politiker, tjänstemän och företag; ger uppmärksamhet både på kort och lång sikt.​

Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet i vården är bara exempel på områden som berör oss alla.​

Välkommen att lyssna, dela med dig, diskutera och ställa frågor under denna interaktiva dag med massor av intressanta aktiviteter och människor att möta. Om FOKUS Patient dessutom kan bidra till att fler medlemmar och förtroendevalda i föreningarna får med sig verktyg att synas bättre med på hemmaplan, har vi lyckats.

  • Se dagens gedigna program här
  • Praktisk information och anmälan här

Datum:                17 maj 2019
Plats:                    NackaStrandsMässan
Öppet:                 Kl 09.15 - 17.00

Arrangör:            Combrigade
Projektledare:   Penilla Gunther
E-mail:                   penilla.gunther@penilla.se
Mobil:                    0708-73 63 44


Penilla Gunther - Med egen patienterfarenhet, kan jag se en positiv utveckling i vården men mycket finns kvar att göra som skulle gynna alla patienter oavsett diagnos. Därför tror jag på en mötesplats som FOKUS Patient.

Fler kontaktpersoner hitttar du här

Combrigade är ett nätverk av personer inom olika former av kommunikation & information, och som brinner för att skapa mötesplatser med samhällsnytta.

http://www.fokusevent.se