Utställarinformation

Adress & kontaktinformation

NackaStrandsMässan
Augustendalstorget 6, 131 52 Nacka Strand, Stockholm
Tel: 08-505 844 70, fax: 08-505 844 74 
E-mail: info@nackastrandsmässan.se

Postadress:
NackaStrandsMässan, Nacka Strand/Mässans namn/Utställarnamn
Box 1114, 131 26 Nacka Strand

Viktiga telefonnummer

Reception 08-505 844 70
Bokning 08-505 844 70 Fax 08-505 844 74
Exposervice 0733 67 71 44

Inflyttning

För att inflyttningen skall gå så smidigt som möjligt ber vi er att titta på kartan var er monter är belägen och var inflyttningsporten är. Lasta av godset och därefter ber vi er flytta bilen till garaget. Parkeringsbiljett köps i garaget för 60 kr/dag (08.00-17.00) och 20 kr/kväll (17.00-08.00). Där tar de kontokort och betalning betalning med appen Easy Park.

Godshantering

Leveransadress för gods: 
NackaStrandsMässan, Nacka Strand,
Mässans namn, Firmanamn, 
Augustendalstorget 2
131 52 Nacka Strand

Inlastning av gods: Till Svenska Bilfabriken sker inlastning från Cylindervägen 3 och till Metallgjuteriet från Augustendalstorget 2 eller Automobilgatan 1. Vid inlastning från Augustendalstorget 2 görs det med en transporthiss som har kapacitet för 3.400 kg.
Portens mått Automobilgatan 1: höjd 3.35, bredd 3.00.
Hissens mått Augustendalstorget 2: höjd 2.2 m, bredd 2.2 m, djup: 4.98 m.

Adress godsmottagning:Augustendalstorget 2.
Adress huvudentrén: Augustendalstorget 6.
All godshantering debiteras enligt gällande prislista.

Förvaring av tomgods: 
Tomgodslappar för märkning av tomgods delas ut av Exposervice alternativt hämtas i receptionen. Tomemballage och tomgods tas om hand av Exposervice och mellanlagras på avsedd plats.

Godsavhämtning: 
Avgående gods skall märkas med adresslappar och fraktsedlar. Det åligger respektive utställare att själv beställa sin returtransport. Önskas hjälp med transport går det bra att kontakta Exposervice, skriftligen, i god tid innan mässan stänger. Kontaktperson på Exposervice är Peter Alexandersson, tel: +46 (0) 733 67 71 44.

Monterservice:
Beställes av vår samarbetspartner:
Exposervice
Peter Alexandersson
Tel: +46 (0)733 67 71 44 
E-Post: peter@exposervice.nu
www.exposervice.nu

Hotell:
Ta del av NackaStrandsMässans samarbete med både Elite och Nobisgruppens hotell som erbjuder våra kunder/gäster 15% rumsrabatt. Vid bokning ange promotionkod: STRANDM. Hotel J, Nacka Strand

Tänk på miljön…

Nacka Strand arbetar mycket med miljöfrågor. På NackaStrandsMässan anlitar vi Nacka Strand Miljöteam. Under inflyttningen kommer vi att ha miljöstationer utställda runt om i lokalerna där ni kan lägga sorterade sopor. Miljöteamet hjälper givetvis till. En miljöavgift på 12 kr/kvm monteryta kommer att debiteras respektive utställare pga miljöavgifter. Alla grovsopor (t.ex. spånplattor) som kvarlämnas efter mässans slut debiteras respektive utställare.

Försäkring 

Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera hur du har det med mässförsäkring. Har ni inget sådant skydd ber vi er att kontakta IF Skadeförsäkring i Göteborg. Tel: 031-345 62 20, fax: 031-345 64 30, transport@if.se

Säkerhet

Brandföreskrifter: Allt utställarmaterial måste vara brandklassat. Nödutgångar eller brandsläckare får ej blockeras.
Vakthållning: Mässhallen är larmad nattetid och låses senast 1 timme efter stängningsdags. Området utanför bevakas med rondering av G4S. NackaStrandsMässan påtar sig inget ansvar för utställda varor eller försäkringar av något slag. Kontrollera därför att utställda varor är försäkrade.